Upfeed sikrer offentlige virksomheter klart språk, målbare kvalitetsforbedringer og motvirker feil og misforståelser.

Upfeed analyserer tekster og vedtak, og identifiserer  tunge setninger som kan medføre misforståelser.  Klart språk i alle ledd sikrer bedre innbyggerkommunikasjon og bedre tjenesteopplevelse. 

Kommunikasjonen for ulike bruksområder blir vurdert ut fra egne kvalitetskriteria.

Kvalitetsforbedringene blir målbare og kan fremvises. 

gov-oslo

Kontakt oss idag for en demo og opplev hvor  enkelt våre tjenester kan hjelpe dere.

Ny funksjonalitet i samme verktøy. 

Integrert i publiserings- eller saksbehandlingssystemet vil Upfeed gi tilbakemelding i sanntid til skribenter og saksbehandlere på hvordan innholdet møter ønsket kvalitet og stil.

Seksjonsledere kan sette konkrete kvalitetskrav til skribentene og kan rapportere om kvalitetsutviklingen.

Klart språk forbedrer innbyggerdialogen.

public-overview
api-systems

Analyseinformasjonen fra Upfeed er også tilgjengelig via API’er og kan trekkes ut og kombineres med andre data i dashboards og andre virksomhetsstyringsverktøy.