Markedsplassen bringer

kjøpere og selgere sammen 

på en ny måte, 

både internt og externt.

Redaktører, innkjøpere og selgere får en enklere jobb med Upfeed Markedsplass. 

Artikler blir automatisk kvalitetsvurdert og kategorisert etter generelle og interne kriteria. 

Det er enklere å finne, formidle, kjøpe og selge artikler til ønsket kvalitet og stil til riktigere pris.

Kvalitetsutviklingen til produktene og skribentene blir tilgjengelig for produkteiere og ledelse.

Hvordan treffer artiklene målgruppene?

kontroll og oversikt over utviklingen av publikasjonene ved å ta i bruk  Updfeed Markedsplass.  Kontakt oss for en demo.

Interne og eksterne markedsplasser med stort utvalg av klassifiserte nyheter og redaksjonelt innhold for ditt og kunders behov.