Markedsplassen bringer

kunder og leverandører sammen 

på en ny måte, 

både internt og externt.

Redaktører, avdelingsledere, kunder og leverandører får en enklere jobb med Upfeed Markedsplass. 

Artikler og saker blir automatisk kvalitetsvurdert og kategorisert etter generelle og interne kriteria. 

Det er enklere å finne og vurdere, godkjenne og formidle, kjøpe og selge innhold og artikler til ønsket kvalitet og stil til riktigere pris.

Kvalitetsutviklingen til leveransene og skribentene blir tilgjengelig i sanntid for ledelse og produkteiere.

Hvordan er klart-språkutviklingen? Treffer artiklene målgruppene?

kontroll og oversikt over kvalitetsutviklingen ved å ta i bruk  Updfeed Markedsplass.  Kontakt oss for en demo.

Interne og eksterne markedsplasser med stort utvalg av klassifiserte saker og redaksjonelt innhold for ditt og kunders behov.