Upfeed Publisher gir unik innsikt i status og utviklingen av din publikasjon.

Et kraftig verktøy for strategisk utvikling.

I tillegg til actionable feedback til skribentene, gir vi data som gir konkret innsikt i hvordan innholdet oppfattes ut fra et rikt sett med kvalitetsmarkører.

Upfeed “fordøyer” ditt innhold og, sammen med redaktøren, identifiserer de beste artiklene.  Disse angir da et sett med kvalitetsmarkører som blir “signaturen” for referanseinnholdet i de ulike innholdskategoriene.  

Disse signaturene blir da stilguidene, eller benchmarkene, som feedback og ledelsesdata baserer seg på.

Eventuelle avvik i forhold til stil og kvalitet blir derved kvantifisert i forhold til ønsket innholdstype og målgruppe.

Dataene kan, via API, brukes i datavarehus for styringsinformasjon og som input i andre optimaliseringsprosesser.

Forstå hva som påvirker leserne

kontroll og oversikt over kvalitetsutviklingen ved å ta i bruk Upfeed´s styringsverktøy.  Kontakt oss for en demo.

Med innsikt i hvordan ulike segmenter har preferanser i forhold til stil og utforming, kan man tilpasse innholdsproduksjonen for å adressere segmenter man ønsker å appellere til.

Upfeed kan derved også brukes strategisk ved etablering av nye publikasjoner, både i forhold til innholdsstil, bemanning og rekruttering.