Upfeed gir unik innsikt i dine publikasjoners kvalitetsutvikling. Et verktøy for strategisk utvikling av produkt, tjenester og organisasjon.

Upfeed gir konkret innsikt i hvordan innholdet oppfattes ut fra et rikt sett av kvantifiserte vurderinger.

Upfeed “fordøyer” ditt innhold, og de beste artiklenes signaturer danner basis for benchmarkene som brukes ved evaluering av nye artikler.

Benchmarkene for de ulike innholdstypene brukes når det gis feedback til skribentene.

Samtidig blir eventuelle avvik i forhold til ønsket kvalitet og stil kvantifisert.

Dataene er tilgjengelig via API, og kan brukes til styringsinformasjon og som input i andre optimaliseringsprosesser.

Ved å gi tilgang til brukerdata for artiklene, vil Upfeed også kunne gi innsikt i hvilke kvalitetsmarkører som påvirker opplevelsen for ulike segmenter.

Med innsikt i hvordan ulike segmenter har ulike preferanser i forhold til stil og utforming, kan man tilpasse innholdsproduksjonen for å adressere segmenter man ønsker å appellere til.

Upfeed kan derved også brukes ved etablering av nye publikasjoner, både i forhold til innholdsstil og rekruttering.

Forstå hva som påvirker leserne