Artikkelscore gir
skribenten direkte feedback og økt innsikt i lesernes mottakelse av budskapet

Øk kvalitetsnivået på leseropplevelsen.

Skribenten får den feedback man trenger for å produsere kontinuerlig på samme høye kvalitetsnivå.

Unngå feil og misforståelser.
 

Det koster ingenting å prøve! Opprett konto i dag og opplev hvor enkelt det er å ta i bruk våre tjenester.

Kvalitetssikring

Leder kan sette konkrete krav til kvalitet og stil.

Skribenten får umiddelbar feedback på klart språk og feil som og/å, grammatikk, rettskriving, etc.

Vurdering av struktur, overskrifter, om teksten er lett å lese slik at misforståelser unngås, sentiment, troverdighet, om man holder seg til poenget, om det vil treffe målgruppen, om det er i henhold til ønsket språkprofil, mm.

Evaluerings-scoren for innholdet underbygger kvaliteten og gir en bedre prising av innholdet.

Article-score kan gis inne i ditt publiseringssystem, ditt saksbehandlingssystem, ditt korrekturverktøy, eller i ditt eget Upfeed arbeidsområde basert på WordPress.

Article-score i vår WordPress-side du kan ta i bruk umiddelbart.