Artikkelscore gir
skribenten actionable feedback ut fra konkrete kvalitetsmarkører og gir økt innsikt i leseropplevelsen.

Vi gir markeringer i teksten med eksplisitte forklaringer hvilke aspekter av teksten som må justeres for å treffe bedre i forhold til lesbarhet, ønsket stil og målgruppe. 

Vi sjekker i forhold til klart språk, markerer tunge setninger og viser hvor du har dårlig flyt, utydelige referanser, eller skiftet tema litt brått.

Vi hjelper deg å unngå feil og misforståelser.

Tilbakemeldingene gis i forhold til en benchmark.  Den er basert på teksttyper Upfeed allerede har analysert og lært av, eller basert på analyser gjort av dine tekster.

Du får også beskjed om teksten er for subjektiv, negativ og andre emosjonelle aspekter.

Det koster ingenting å prøve! Opprett konto i dag og opplev hvor enkelt det er å ta i bruk våre tjenester.

Kvalitetssikring

Ledere bør sette konkrete krav til kvalitet og stil.

Vi gir skribenten umiddelbar feedback på klart språk og mange andre aspekter i artikkelen som påvirker hvordan artikkelen oppfattes. 

Upfeed gjør vurdering av struktur, overskrifter, om teksten er lett å lese slik at misforståelser unngås, sentiment, troverdighet, om man holder seg til poenget, om det vil treffe målgruppen, om det er i henhold til ønsket språkprofil, mm.

Alle vurderingene som ligger til grunn for feedbacken vi gir er kvantifiserte.  

Vi gir derved data som kan brukes for å prioritere forbedringer og vise utvikling over tid.

Dataene  underbygger kvaliteten og gir et bedre grunnlag for videre arbeid, samt bruk og eventuelt salg av innholdet.

Article-score kan gis inne i ditt publiseringssystem, ditt saksbehandlingssystem, ditt korrekturverktøy, eller i det WordPress-baserte Upfeed-verktøyet.

Virksomheter som ikke har eget produksjonsverktøy får da et felles verktøy for interne og eksterne skribenter.