Artikkelscore gir
skribenten actionable feedback ut fra konkrete kvalitetsmarkører og gir økt innsikt i leseropplevelsen.

Skribenten får markeringer i teksten med eksplisitte forklaringer hvilke aspekter av teksten som må justeres for å treffe bedre i forhold til lesbarhet og ønsket stil og målgruppe. 

Unngå feil og misforståelser. 

Det koster ingenting å prøve! Opprett konto i dag og opplev hvor enkelt det er å ta i bruk våre tjenester.

Kvalitetssikring

Leder kan sette konkrete krav til kvalitet og stil.

Skribenten får umiddelbar feedback på klart språk og mange andre aspekter i artikkelen som påvirker hvordan artikkelen oppfattes. 

Vurdering av struktur, overskrifter, om teksten er lett å lese slik at misforståelser unngås, sentiment, troverdighet, om man holder seg til poenget, om det vil treffe målgruppen, om det er i henhold til ønsket språkprofil, mm.

En slik evaluerings-score  underbygger kvaliteten og gir et bedre grunnlag for videre bruk og en bedre prising ved eventuelt salg av innholdet.

Article-score kan gis inne i ditt publiseringssystem, ditt saksbehandlingssystem, ditt korrekturverktøy, eller i det WordPress-baserte Upfeed-verktøyet.

Virksomheter som ikke har eget produksjonsverktøy får da et felles verktøy for interne og eksterne skribenter.