Se hvordan innholdet treffer målgruppene. 
Bruk tekstanalyser til å definere og sette opp publikasjonens idealprofil.

Vi analyserer tusenvis av saker og dokumenter kontinuerlig og finner relevante kriterier på kryss og tvers av ulike kategorier og nettsteder.

Samtidig kan vi kombinere våre analyser med dine egne data og skape enda bedre grunnlag for videre analyser og tilbakemeldinger til saksbehandlere, skribenter og redaktører.

Slik blir det tydelig hvordan innholdet skal utformes for å treffe målgruppe og stil for publikasjonen.

Kontakt oss idag for en demo og opplev hvor  enkelt våre tjenester kan hjelpe dere. 

Mange av signalene vi finner vil være åpenbare. Ved å bruke AI finner vi mange små, utstrukturerte signaler. Kombinerer vi mange av disse signalene med deres egne data og “idealinnhold”, dannes et sterkt grunnlag for retningslinjer om hvordan innholdet skal utformes.

Vi jobber kontinuerlig med å bygge gode datasett som er oppdaterte slik at vi kan tilby relevante analyser uavhengig av datagrunnlaget du som kunde sitter på.