Vi brenner for leseropplevelser som engasjerer.

Vi ønsker å hjelpe redaktører med å forbedre produktene og leseropplevelsene ved hjelp av våre AI-baserte tjenester.

Upfeed’s AI gir flere lesere som leser mer.

 

Sketch

tjeneste:

Få styringsinformasjon om hvordan produksjon av artikler og vedtak er skrevet i forhold til angitt stil og norm.

Få data om hvilke kvaliteter som påvirker leseropplevelsen og om hvordan tekstene oppfattes.

Skriv som normalt, og får tilbakemeldinger i sanntid om kvalitet og leseopplevelse.

Upfeed gir kontroll over ønsket kommunikasjons-profil eller ganske enkelt bidrar til klart språk.

Mediehus   Skribenter

Samarbeidspartnere

Teknologi
Èn konto, èn plattform, mange tjenester

UTQ (Upfeed Text Qualifier) gir deg en unik mulighet til å kommunisere bedre med dine skribenter slik at du treffer dine lesere bedre.

Vi hjelper deg med konkrete data om hvordan ditt budskap oppfattes av leserne i din målgruppe. 

Med klart språk-hjelpen unngås feil og misforståelser, mens konkrete kvalitetsdata gir bedre styring og veiledning.

En bedre, målrettet leseropplevelse bygger tillit og engasjement, og gir flere lesere.

Du får konkret innsikt i hvorfor en artikkel oppleves som bedre.

Produkt

Tom-white-board

Ledelsesinformasjon

UTP (Upfeed Text Publisher) gir unik innsikt i kvalitetsutviklingen i innholds-produksjonen og hvordan de ulike kvalitetsaspektene i artiklene kan justeres for å treffe ønskede målgrupper.

Forstå hva som ligger bak leserresponsen.

Les mer om UTP

 

Forskning og utvikling

For å sikre best mulig fundament og metodikk, har Upfeed, siden 2013, jobbet tett med språkforskere og forskere innen AI, NLP, etc ved anerkjente insitusjoner som Imperial College, Yale University, Purdue University og OsloMet.